Ngày đăng: 12-03-2018 - Đăng bởi: Eduworld - Tổ Chức Giáo Dục

Thời Lương chương trình 2 Tuần : Từ ngày 4 /6/2018 – 15/6/2018

Địa điêm:  Đại Học Kỹ Thuật Sydney - Insearch and UTS Campus, một trong nhựng trướng nhóm 1 của quốc tế và Australia # Ranking 3.

                  HỒ SƠ ĐANG KÝ: 

Nhận hồ sơ học viên từ 12 tuổi đến 18 tuổi. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/3 đến 15/4/2018.

 

--------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ: TỔ CHỨC GIÁO DỤC EDUWORLD

Văn phòng tại Việt Nam: 433 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong Quận 7. Tp.HCM, VietNam

Văn phòng tại AUSTRALIA: 29 Lloyd, George Evenue, Concord, NWS 2137, Australia  

Websiteeduworld.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tochucduhoc/

Email: connect@agegroup.vn        

Hotline: 0932 041 026

Top
0932.041.026