Ngày đăng: 24-03-2017 - Đăng bởi: Eduworld - Tổ Chức Giáo Dục

1. Du Học Định Cư

Bắt đầu từ 7/2016, chính phủ Úc đưa ra quy trình xét duyệt Visa sinh viên với 2 loại Visa du học mới là: Subclass 500 dành cho sinh viên quốc tế và Subclass 690 dành cho phụ huynh hay người giám hộ. Visa du học Úc chính là loại Visa Subclass 500 cho phép học sinh, sinh viên sang học tập tại Úc.

• Điều kiện để nhận được Visa 500:

- Nhận được thư mời và giấy xác nhận nhập học của trường bạn muốn học ở Úc.

- Vượt qua bài kiểm tra sức khỏe.

- Cần có sổ tiết kiệm để chứng minh có đủ khả năng tài chính trong năm đầu tiên tại Úc.

- Phải tham dự đầy đủ lớp học và đạt yêu cầu của khóa học, không được bỏ ngang, không được đi làm nếu chưa được chính phủ Úc chấp thuận.

- Bạn phải cam kết rời khỏi Úc trước khi Visa 500 hết hạn.

- Bạn không được đổi trường trong vòng 12 tháng, hay trước khi khóa học kết thúc.

- Bạn phải thông báo địa chỉ sinh sống trong 7 ngày sau khi đến Úc.

2. Định Cư Diện Tay Nghề

Định cư Úc diện tay nghề là con đường xin định cư Úc dễ dàng nhất và mức chi phí rất thấp so với các diện khác (đầu tư, tự doanh, bảo lãnh, …).

a) Visa 189 – Kỹ năng độc lập

Là Visa thường trú dành cho những người lao đồng có tay nghề cao.

• Điều kiện cấp Visa 189 

- Đối tượng dưới 50 tuổi

- Đối tượng chỉ định làm việc tại vị trí công việc nằm trong danh sách nghề ưu tiên SOL.

- Đối tượng vượt qua kì thi sát hạch nghề cho vị trí công việc chỉ định.

- Đối tượng đạt tối thiểu 60 điểm theo Thang điểm Định cư Úc diện tay nghề để nhận được thư mời làm Visa kỹ năng độc lập 189.

- Đạt tối thiểu IELTS 6.0 cho mỗi điểm thành phần. 

- Du học sinh sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học hoặc cao đẳng ở Úc có thể lập tức nộp đơn xin Visa này.

b) Visa 190 - Kỹ Năng Chỉ Định

Là visa thường trú dành cho những lao đồng có kỹ năng  và được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ của Tiếu bang/Vùng lãnh thổ Úc.

• Điều kiện cấp Visa 190

- Đối tượng dưới 50 tuổi.

- Được chỉ định bởi một Cơ quan chính phủ thuộc Tiểu bang/Vùng lãnh thổ.

- Công việc chỉ định cần nằm trong danh mục nghề nghiệp Skilled Occupation List (SOL), và theo Danh sách các vị trí việc làm xin bảo lãnh do chính quyền từng Tiểu bang/Vùng lãnh thổ ban hành.

- Tiếng Anh thành thạo (tối thiểu IELTS 6.0 cho mỗi điểm thành phần).

- Đạt tối thiểu 60 điểm theo Thang điểm Định cư Úc diện tay nghề để nhận được thư mời

c) Visa 485 - Tốt nghiệp Úc

Dành cho sinh viên mới hoàn thành việc học tại Úc. Visa cho phép ứng viên sống, học tập, làm việc ở Úc tạm thời.

• Điều kiện cấp Visa 485

- Đối tượng dưới 50 tuổi.

- Đáp ứng điều kiện đã học tập tại Úc trong 2 năm.

- Hoàn thành các khóa học trong tối thiểu 16 tháng

- Các khóa học được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

- Tiếng Anh thành thạo (bắt buộc IELTS 6.0).

- Bạn đang ở trong lãnh thổ Úc và đang giữ Visa sinh viên hợp lệ, bao gồm:

_ Visa 572: Đào tạo nghề

_ Visa 573: Đại học & Sau đại học

_ Visa 574: Thạc sỹ nghiên cứu

3. Định Cư Diện Doanh Nhân

Chương trình định cư theo diện đầu tư/doanh nhân của Úc khuyến khích những doanh nhân thành đạt đến định cư và phát triển kinh doanh tại Úc.

a) Diện Kinh Doanh Sáng Tạo -  Visa Subclass 188A

Visa này phù hợp với đối tượng là chủ doanh nghiệp, hay là cổ đông có số vốn góp đáng kể, có tham gia quản trị doanh nghiệp. 

• Điều kiện đương đơn: 

- Tài sản trên $900.000 Úc 

- Dưới 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

- Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $500,000 AUD.

- Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.

- Đương đơn chứng minh được nhu cầu cần ở Úc để thiết lập hoạt động doanh nghiệp nói trên.

• Điều kiện để được định cư chính thức: 

- Doanh thu hàng năm (tính đến 2 công ty) đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 1 năm trước ngày nộp đơn xin định cư chính thức.

- Góp vốn kinh doanh/công ty ở Úc, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu là:

_ 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.

_ 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.

_ 10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.

- Tổng giá trị góp vốn vào doanh nghiệp đạt tối thiểu 200.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.

- Tổng giá trị tài sản phải đạt tối thiểu 600.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn.

- Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ.

- Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

- Phải sống tại Úc tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

b) Diện Đầu Tư Bảo Lãnh - Visa Subclass 188B

Visa 188B dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư và/hoặc quản lý đầu tư thành công ở Việt Nam có khả năng và mong muốn đầu tư và định cư ở Úc.

• Điều kiện đương đơn:

- Có tổng tài sản cá nhân (kể cả vốn góp đầu tư, kinh doanh) ít nhất là 2,25 triệu đôla Úc.

- Người đứng đơn phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp và sở hữu tài sản phải đạt tối thiểu 10% trên tổng giá trị tài sản của công ty.

- Cam kết sẽ một khoản đầu tư là 1,5 triệu đôla Úc vào trái phiếu chính phủ của bang hay vùng lãnh thổ nơi mình sẽ định cư.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực đầu tư và thể hiện kỹ năng tốt trong việc quản lý các khoản đầu tư sinh lợi.

• Điều kiện để được định cư chính thức:

- Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm.

- Người nộp đơn và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188.

- Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì và liên tục trong 4 năm.

- Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.

- Không tham gia các hoạt động kinh doanh/đầu tư trái pháp luật và không được chấp nhận tại Úc.

c) Diện Đầu Tư Trọng Yếu – Visa Subclass 188C

Visa 188C dành cho các nhà đầu tư với khoản tài chính 5 triệu đôla Úc đầu tư vào Úc. 

• Điều kiện đương đơn:

Cần có bang bảo lãnh/tiến cử, miễn trừ các yêu cầu về độ tuổi.

- Có thư mời nộp hồ sơ vào hệ thống Skill Select - Lựa chọn Kỹ năng.

- Sẵn sàng đầu tư khoản tài chính 5 triệu đôla Úc vào gói đầu tư theo yêu cầu của chính phủ Úc như sau: 

+ Trái phiếu chính phủ Úc.

+ Đầu tư thông qua các quỹ quản lý đầu tư mà chính phủ Úc cho phép.

+ Đầu tư trực tiếp vào các công ty Úc, và bất động sản.

• Điều kiện để được định cư:

Duy trì khoản đầu tư được liên tục trong 4 năm.

- Sinh sống tại Úc ít nhất 40 ngày/1 năm, 160 ngày/4 năm (cộng dồn).

- Có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh tại Úc.

- Cư trú tại nơi được chính phủ quy định.

d) Diện Đầu Tư Mở Rộng - Visa Subclass 188C+

Visa 188C+ dành cho các nhà đầu tư với khoản tài chính 15 triệu đôla Úc đầu tư vào Úc. 

• Điều kiện tham gia định cư chính thức:

- Được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử miễn trừ các yêu cầu về độ tuổi.

- Nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng theo quy trình Lựa Chọn Kỹ Năng.

- Đầu tư $15.000.000 AUD vào loại hình đầu tư được chấp thuận.

- Duy trì khoản đầu tư tối thiểu 1 năm.

- Có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh tại Úc.

- Cư trú tại nơi được chính phủ chỉ định.

- Tuân thủ đúng pháp luật quy định.

 

--------------------------------

TỔ CHỨC GIÁO DỤC EDUWORLD

Văn phòng tại Việt Nam: 433 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7, TP. HCM

Văn phòng tại Úc: 29 Lloyd George Ave Concord New South Wales 2137, Australia

Hotline: 0932.041.026

Email: kevintran0168@gmail.com

Top
0932.041.026