Ngày đăng: 18-04-2018 - Đăng bởi: Eduworld - Tổ Chức Giáo Dục

SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG DU HỌC MỸ - UNIVERSITY OF ARIZONA

Tóm tắt chương trình học bổng UA

Học bổng du học Mỹ như một phần khích lệ các sinh viên có thành tích học tập tốt, học bổng của University of Arizona dành tặng học bổng quốc tế trị giá từ $2,000 - $24,000/năm cho các sinh viên năm nhất hoặc $5,000/năm cho các sinh viên chuyển tiếp. Các xuất học bổng khen thưởng có giới hạn có thể được trao cho các sinh viên được nhận vào trường học kỳ mùa Thu 2018

 Bảng Căn cứ xét duyệt học bổng du học Mỹ.

Khung (1): Học bổng du học mỹ- dành cho sinh viên đạt điểm ACT hoặc SAT nhất định bên cạnh điểm Tiếng Anh TOEFL, IELTS hoặc PTE và GPA tương ứng với yêu cầu.

International Freshmen Scholarship Awards

ACT

32-36

30-31

28-29

26-27

Old SAT

1400-1600

1330-1390

1240-1320

1170-1230

New SAT

1450-1600

1390-1440

1310-1380

1240-1300

TOEFL

79 or above

79 or above

79 or above

79 or above

IELTS

6.5 or above

6.5 or above

6.5 or above

6.5 or above

PTE Academic

53 or above

53 or above

53 or above

53 or above

4.00+

$24,000

$20,000

$16,000

$12,000

3.75-3.99

$20,000

$18,000

$16,000

$12,000

3.5-3.749

$16,000

$14,000

$10,000

$8,000

3.25-3.49

$12,000

$10,000

$8,000

$6,000

3.0-3.249

$10,000

$8,000

$6,000

$4,000

Khung (2)  Học bổng du học Mỹ dành cho sinh viên đạt điểm Tiếng Anh TOEFL, IELTS hoặc PTE và GPA tương ứng với yêu cầu.

TOEFL

79 or above

IELTS

6.5 or above

PTE Academic

53 or above

4.00+

$10,000

3.75-3.99

$8,000

3.5-3.749

$6,000

3.25-3.49

$4,000

Khung (3): Học bổng du học Mỹ dành cho Sinh viên chuyển tiếp hoàn thành ít nhất 36 tín chỉ, có thể lên đến 80 tín chỉ

GPA

Học bổng

3.50-4.00

$5,000/năm

Yêu cầu xét duyệt học bổng:

- KHÔNG yêu cầu bài luận, chỉ cần một bước đơn giản để hoàn thành hồ sơ học bổng.

- Học bổng chỉ áp dụng đối với sinh viên năm nhất đăng ký học kỳ mùa Thu

- Đạt được các tiêu chuẩn và yêu cầu đề ra trong bảng căn cứ xét duyệt học bổng bên dưới

- Hồ sơ cho mùa Thu 2018 phải được nộp trước ngày 01 tháng 05; hồ sơ nộp sau ngày này sẽ không được xem xét học bổng

- Sinh viên năm nhất nhận được học bổng phải trả Phí Enrollment  trước ngày 01 tháng 05 (và ngày 01 tháng 06 đối với sinh viên chuyển tiếp)

Thông tin trực tuyến của UA khá chi tiết. Bất cứ câu hỏi hay thắc mắc về thông tin học bổng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: TỔ CHỨC GIÁO DỤC EDUWORLD

Văn phòng tại Việt Nam: 433 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong Quận 7. Tp.HCM, VietNam

Văn phòng tại AUSTRALIA: 29 Lloyd, George Evenue, Concord, NWS 2137, Australia

Điện thoại: 028.37753125 -028.37853128  

Websiteeduworld.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tochucduhoc/

Email: connect@agegroup.vn        

Hotline: 0932 041 026

Top
0932.041.026