Ngày đăng: 12-04-2017 - Đăng bởi: Eduworld Education Institute

Tổng hợp các trường của đối tác thuộc American Honors

Trường Pierce College (Lakewood & Puyallup, Washington)

 • American Honors
 • High School Completion

• Trường Community Colleges of Spoken (Spokane, Washington)

 • American Honors
 • High School Completion
 • American Success

• Trường Jackson College (Jackson, Michigan)

 • American Success
 • American Honors

• Trường Kilgore College

 • American Success
 • American Honors

• Trường Community College of Philadelphia (Philadelphia, Pennsylvania)

 • Honors University Transfer
 • University Transfer

 

➤ Bắt đầu từ năm 2017 AmericanHonors giảm số lượng các trường trong hệ thống từ 8 trường xuống còn 5 trường. 3 trường (Ivy Tech Community College, Mercer County Community College, Navarro College) không còn nằm trong hệ thống AmericanHonors nữa nhưng nếu học sinh có nhu cầu đăng ký nhập học thì vẫn có thể liên hệ với AmericanHonors để được hỗ trợ các thủ tục cần thiết.
➤ Trường Community College of Philadelphia đưa ra 2 chương trình:
- Chương trình Honors University Transfer tương đương với chương trình American honors
- Chương trình University Transfer sẽ tương đương với chương trình American Success
➤ Một vài thay đổi về chương trình học của AmericanHonors:
- Chương trình của American Honors năm nay được chia làm 3 chương trình: American Honors, American Honors – High School Completion, American Success
- Ngoài 2 chương trình chính là American Honors và American Honors – High School Completion được giữ nguyên như trước thì 4 chương trình cũ (American Honors Pathway, American Honors Pathway Conditional, University Tranfer, University Tranfer Pathway) được gộp lại thành chương trình American Success (chương trình Non-Honors).
- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký vào chưng trình Honors nhưng không đủ yêu cầu đầu vào thì sẽ được tự động chuyển sang chương trình American Success mà không cần phải làm thủ tục đăng ký lại. Trong thời gian học chương trình American Success nếu sinh viên đạt đủ yêu cầu đầu vào của chương trình Honors thì có thể chuyển tiếp lên chương trình Honors nếu có nguyện vọng.
- Sinh viên đang theo học chương trình Honors và nếu không duy trì được thành tích học tập của mình thì sẽ phải gặp đội ngũ tư vấn của trường và giải trình về việc này. Nếu lí do học sinh đưa ra hợp lí thì trường có thể xét duyệt lại để học sinh tiếp tục theo học chương trình Honors. Trong trường hợp học sinh không thể theo được chương trình Honors thì sẽ được yêu cầu chuyển xuống chương trình American Success (Non-Honors)
➤ Hiện tại chỉ có 2 trường (Pierce College và Community College of Spoken) áp dụng chương trình High School completion (Chương trình kép dành cho học sinh 16 và 17 tuổi).

 

DOWNLOAD BROCHURE AMERICAN HORNORS

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: TỔ CHỨC GIÁO DỤC EDUWORLD

Văn phòng tại Việt Nam: 433 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong Quận 7. Tp.HCM, VietNam

Văn phòng tại AUSTRALIA: 29 Lloyd, George Evenue, Concord, NWS 2137, Australia

Điện thoại: 028.37753125 -028.37853128  

Websiteeduworld.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tochucduhoc/

Email: connect@agegroup.vn        

Hotline: 0932 041 026

Top
0932 887 557
0932 887 557