Ngày đăng: 28-03-2017 - Đăng bởi: Eduworld - Tổ Chức Giáo Dục

Định cư Úc diện tay nghề là con đường xin định cư Úc dễ dàng nhất và mức chi phí rất thấp so với các diện khác (đầu tư, tự doanh, bảo lãnh, …).

a) Visa 189 – Kỹ năng độc lập

Là Visa thường trú dành cho những người lao đồng có tay nghề cao.

• Điều kiện cấp Visa 189 

- Đối tượng dưới 50 tuổi

- Đối tượng chỉ định làm việc tại vị trí công việc nằm trong danh sách nghề ưu tiên SOL.

- Đối tượng vượt qua kì thi sát hạch nghề cho vị trí công việc chỉ định.

- Đối tượng đạt tối thiểu 60 điểm theo Thang điểm Định cư Úc diện tay nghề để nhận được thư mời làm Visa kỹ năng độc lập 189.

- Đạt tối thiểu IELTS 6.0 cho mỗi điểm thành phần. 

- Du học sinh sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học hoặc cao đẳng ở Úc có thể lập tức nộp đơn xin Visa này.

b) Visa 190 - Kỹ Năng Chỉ Định

Là visa thường trú dành cho những lao đồng có kỹ năng  và được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ của Tiếu bang/Vùng lãnh thổ Úc.

• Điều kiện cấp Visa 190

- Đối tượng dưới 50 tuổi.

- Được chỉ định bởi một Cơ quan chính phủ thuộc Tiểu bang/Vùng lãnh thổ.

- Công việc chỉ định cần nằm trong danh mục nghề nghiệp Skilled Occupation List (SOL), và theo Danh sách các vị trí việc làm xin bảo lãnh do chính quyền từng Tiểu bang/Vùng lãnh thổ ban hành.

- Tiếng Anh thành thạo (tối thiểu IELTS 6.0 cho mỗi điểm thành phần).

- Đạt tối thiểu 60 điểm theo Thang điểm Định cư Úc diện tay nghề để nhận được thư mời

c) Visa 485 - Tốt nghiệp Úc

Dành cho sinh viên mới hoàn thành việc học tại Úc. Visa cho phép ứng viên sống, học tập, làm việc ở Úc tạm thời.

• Điều kiện cấp Visa 485

- Đối tượng dưới 50 tuổi.

- Đáp ứng điều kiện đã học tập tại Úc trong 2 năm.

- Hoàn thành các khóa học trong tối thiểu 16 tháng

- Các khóa học được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

- Tiếng Anh thành thạo (bắt buộc IELTS 6.0).

- Bạn đang ở trong lãnh thổ Úc và đang giữ Visa sinh viên hợp lệ, bao gồm:

_ Visa 572: Đào tạo nghề

_ Visa 573: Đại học & Sau đại học

_ Visa 574: Thạc sỹ nghiên cứu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Top
0932.041.026